Kontakt

Styret:

Leder
Liv Anne Tuxen
E-mail: livanne@lyse.net

Styremedlemer
Jorunn Tronerud
E-mail: jorunn.tronerud@gmail.com

Sigve Hamran
E-mail: hamran.sigve@gmail.com

Bente Rannekleiv
E-mail:  ben-ken@frisurf.no

Karin Repstad Spanne
E-mail: karinspa@online.no

Hovedtrener:

Helge Tuxen